Lets Learn - Case Brijder comorbiditeit

Case: ‘Comorbiditeit Brijder klinieken’

Microlearnings over comorbiditeit bij verslaving

Geschatte leestijd: 6 minuten

Wist je dat 60-80% van de cliënten die binnen de Brijder klinieken met verslavingsproblematiek wordt opgenomen ook kampt met psychiatrische stoornissen? De verslavingsproblematiek waarvoor de cliënt binnenkomt, staat dan niet op zichzelf. In dat geval is er sprake is van comorbiditeit: de aanwezigheid van een aandoening naast een primaire, centraal staande ziekte of aandoening, in dit geval een verslaving. Behandelaars en zorgmedewerkers zullen voor een goed resultaat naast de behandeling van de verslaving dus ook de juiste kennis moeten hebben van deze bijkomende psychiatrische stoornissen. En ze zullen over de juiste vaardigheden moeten beschikken om met deze stoornissen om te gaan. Want hoe herken je bepaalde stoornissen? Hoe signaleer je ze vroegtijdig? En welke benaderingswijze en begeleiding past dan het beste bij deze specifieke kenmerken van de cliënt?

60 – 80%

Dat getal van 60-80% komt niet zomaar ergens vandaan. Dit percentage kwam naar voren uit een enquête die onder alle medewerkers van de Brijder klinieken is gehouden. Uit de enquete bleek ook, dat duidelijk behoefte is aan kennis en vaardigheden op het gebied van een aantal specifieke stoornissen. De meest gevraagde onderwerpen waren de ontwikkelingsstoornissen als licht verstandelijke beperking (LVB), autisme en ADHD. Maar ook onderwerpen als trauma gerelateerde stoornissen en persoonlijkheids-, angst- en cognitieve stoornissen scoorden hoog. Daarbij komt, dat de kennis die nodig is, moet passen bij de specifieke problematiek die de cliënten hebben. Dus het moet bijvoorbeeld niet alleen gaan over LVB, maar over LVB in combinatie met verslavingsproblematiek. 

Organisatie Brijder

Brijder is onderdeel van de Parnassiagroep en gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. Cliënten komen vrijwillig binnen om de detox door te maken. De verblijfsduur van cliënten verschilt van minimaal 1 tot maximaal 6 weken indien er sprake is van diagnostiek.  

De 200 medewerkers van de Brijder klinieken Den Haag, Alkmaar en Hoofddorp krijgen vaak aanvullende informatie over de cliënt, maar niet altijd. Het kan ook zijn dat er naast de verslaving nog geen diagnose is, terwijl een cliënt wel een of meerdere stoornissen heeft.

Vraag aan Let’s Learn!

De afdeling Leren & Ontwikkelen van Parnassia Groep heeft ons benaderd om samen met de mensen van de Academie mee te helpen bij het ontwikkelen van de digitale leerinterventies voor de medewerkers van de Brijder klinieken. Waarbij de vraag was of de kennis die overgebracht moet worden in microlearning vorm gemaakt kan worden. En of Let’s Learn! deze dan kon maken? Een opdracht die wij met plezier aannamen. 

Er is een speciale ‘topic’- pagina aangemaakt in de digitale leeromgeving van de Parnassia Groep, de plek waar al het leeraanbod over de verschillende onderwerpen en stoornissen te vinden zijn. Let’s Learn! heeft de content voor de ontwikkelingsstoornissen LVB, autisme en ADHD gemaakt.

Aanpak van Let’s Learn!

Let’s Learn! heeft in totaal 10 leereenheden uitgewerkt. Daarbij is de inhoud samen met de medewerkers van Brijder bepaald. De leereenheden die zijn uitgewerkt voor het onderwerp LVB zijn een animatie, een quiz, een interactieve dialoog en een learning met praktijkcases. Voor de onderwerpen ADHD en ASS zijn een animatie, een quiz en een interactieve dialoog gemaakt. Zo kunnen medewerkers snel de belangrijkste kennis over de stoornis tot zich nemen.  

In de interactieve dialoog worden de medewerkers uitgedaagd om met een cliënt in gesprek te gaan, die reageert op hetgeen de medewerker heeft gekozen als reactie in het gesprek met de cliënt. Medewerkers vinden op deze manier uit of ze genoeg weten van de valkuilen bij de communicatie met een cliënt met LVB, ADHD of ASS. In de quiz wordt steeds de algemene kennis op LVB, ADHD of ASS in combinatie met verslavingsproblematiek getoetst. En niet onbelangrijk: in de animaties worden de do’en dont’s uitgewerkt voor het omgaan met cliënten.   

Met behulp van deze leereenheden kunnen medewerkers snel uitvinden of zij beschikken over de belangrijkste kennis over de stoornis. Blijkt dit in mindere mate het geval te zijn, dan bieden deze leereenheden ze door de microlearning opzet direct de juiste kennis aan.  

Zo zijn de medewerkers van Brijder alert op comorbiditeit en hoeft dit de behandeling van de verslaving niet in de weg te staan.

Flyer Topicpagina Brijder Comorbiditeit bij verslaving

.

Evaluatie en ervaringen opdrachtgever Brijder

Jiska Minnen, Projectleider & Procesondersteuner Brijder klinieken Den Haag, Hoofddorp, Alkmaar: “Inmiddels zijn we live gegaan met het project. Op ons portaal is voor de ruim 13.000 medewerkers een bericht geplaatst met een verwijzing naar de topic pagina over comorbiditeit. Daarnaast hebben we een flyer gemaakt en verspreid over de verschillende vestigingen met daarop een QR-code die naar de animatie en topic pagina over comorbiditeit verwijst. Deze flyer is in de 3 klinieken op de dag van de lancering ook via elke teampost verzonden. Op deze manier hebben we elke medewerker binnen Brijder kunnen bereiken. En om het de medewerkers extra makkelijk te maken, hebben we de topic pagina ‘Comorbiditeit’ dusdanig ingedeeld dat ze via een sneltoets vlot bij de microlearnings komen. Deze learnings zijn verplicht en men krijgt er ook een certificaat voor.  
De microlearnings worden goed ontvangen: tot nu toe alleen maar positieve reacties. En zeker voor een certificaat doen medewerkers duidelijk een stapje extra.” Tot slot meldt Jiska: “We hopen dat veel collega’s de weg naar te topic pagina weten te vinden, er actief gebruik van gaan maken en er baat bij hebben. Wij zijn nu al enorm trots op het resultaat, maar dat zou ons extra trots maken.” 

Tekst: Helma van den Berg, Microlearning expert bij Let’s Learn!

Leer meer!

– Lezen over een andere case, maar dan uit de Jeugdzorg? Leer dan van ‘Levvel: Lerend Netwerk’.
– Nieuwe dingen leren verspreid je beter over de tijd. Want leren in kleine stukjes werkt! Je leest er over in het artikel ‘Microlearning en Gespreid Leren’.
– Liever snel inzicht in Gespreid Leren? Bekijk dan onze infographic ‘Gespreid Leren; leren in stukjes’.

Gratis whitepaper
'De vijf voordelen van microlearning'

Toestemming Gegevensgebruik

De informatie die je hier invult wordt door Let’s Learn! gebruikt om je het whitepaper en vijf aanvullende artikelen te sturen.

Mail mij ook één à twee keer per kwartaal met informatie over Let's Learn! 

 

 

 

Je kunt je altijd uitschrijven of jouw gegevens laten wijzigen. De informatie daarvoor vind je onderaan elk mailtje. Bijvoorbeeld de unsubscribe-link of het adres voor direct contact info@lets-learn.nl. Ons volledige Privacy Statement staat op de site. We gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken ze uitsluitend voor onze eigen activiteiten.

Door hieronder te klikken verklaar je je ermee akkoord dat we jouw gegevens behandelen conform ons statement.

 

We gebruiken SendInBlue als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan SendInBlue voor verwerking in overeenstemming met het Privacvbeleid en de Voorwaarden van SendInBlue.

GRATIS

Share this post

Inspiratie over Microlearning

Ontvang onze nieuwsbrief eens in de twee maanden in je mailbox