Privacy en cookies

Privacy

Let’s Learn! B.V. respecteert en beschermt jouw privacy. En omdat we het graag persoonlijk houden, noemen we onszelf vanaf nu gewoon “wij” en “we” en jou “jij” en “je”.

Dit privacy en cookie beleid en onze gebruikersvoorwaarden zijn de basis waarop de persoonlijke gegevens die wij van je hebben door ons worden verwerkt. Als je ons online product gebruikt of onze website bezoekt, ga je hiermee akkoord.

Wanneer je via onze website informatie aanvraagt vragen wij om een aantal persoonsgegevens, deze worden door ons automatisch verwerkt. Deze gegevens worden als privacygevoelige gegevens aangeduid.

Let’s Learn! acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Let’s Learn! is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het aanvragen van informatie over onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij onderscheiden hierbij twee gegevensstromen;

 • Zakelijke gegevens voor het maken van afspraken en facturatie
 • Website verkregen gegevens voor het toesturen van gevraagde informatie en het toesturen van nieuwsbrieven

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door je gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website (aanvragen van informatie, nieuwsbrief en publicaties) vragen we een beperkt aantal gegevens, (naam, bedrijf, email). Na registratie bewaren wij deze opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij je de gevraagde informatie kunnen toesturen.

Wij zullen de door je opgegeven gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of wanneer er een wettelijk verplichting is persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten teoverhandigen. 

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per email op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je;

 • gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze website toont geen advertenties van derden.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Onze leveranciers van onze website en email/nieuwsbrieven zijn gevestigd binnen de EU.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw akkoord (Ok) en verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

SendinBlue

Wij gebruiken SendinBlue voor onze email automatie. Cookies worden alleen geplaatst wanneer je je bij het aanvragen van informatie registreert. De cookies worden gebruikt om te analyseren of onze website wordt geraadpleegd en toegestuurde mails worden ontvangen en geopend. SendinBlue heeft geen gebruiksrecht van deze data.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit doen wij oa door het up-to-date houden van onze gebruikte software. 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw vraag af te handelen. Wij bewaren gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijzigingsdatum staat onderaan dit document.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wij zullen je binnen 5 werkdagen contacten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in ons privacy en cookie beleid

Controleer regelmatig dit privacy beleid, want aanpassingen op de website en in onze leerreizen kunnen leiden tot veranderingen in dit privacy beleid. Het privacy en cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2018.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid zijn welkom en kun je richten aan: Let’s Learn! B.V., Hofweg 6, 2631XE Nootdorp, Tel nr 0614698431 of via info@lets-learn.nl