rode draad microlearning

De rode draad van het begrip “microlearning”

De rode draad van het begrip “microlearning”

In tegenstelling tot de gebruiker van “microlearning” heeft de maker van microlearning tijd nodig om een goede microlearning te maken. De rode draad is dat je als maker goed aan de verwachtingen van microlearning kunt voldoen door er serieus tijd aan te besteden!

Hoe zit dat dan?

Allereerst is het noodzakelijk je volledig te verplaatsen in je klant. Deze heeft acuut behoefte aan een werkwijze hoe te handelen, kennis te vergaren, welk traject te volgen of welk artikel te kopen.
Op zo’n moment moet meteen een duidelijke, nuttige en betrouwbare leidraad voor handen zijn.
Anders gezegd: dit is het “moment suprème” voor de klant: snel achter het antwoord op een hulpvraag komen.
Om de verkregen informatie vervolgens te laten beklijven dient er allereerst voor te worden gezorgd dat deze makkelijk vindbaar is. Daarbij moet deze informatie het doel dienen en alles in perspectief plaatsen. Bij voorbeeld waar vind ik een uitlegvideo over het zwachtelen van benen bij vochtvasthouden of het inrichten van een winkeletalage.

Ontstaansgeschiedenis

De opzet voor deze werkmethode is bedacht en ontwikkeld door Dr Conrad Gottfredson en Bob Mosher. In essentie draait het om vijf momenten in een leerproces.
1. Nieuwe kennis opdoen; eerste keer dat je speciale kennis en vaardigheden nodig hebt.
2. Meer kennis opdoen; uitbreiden van de basiskennis.
3. Toepassen van de opgedane kennis.
4. Oplossen: een probleem kunnen aanpakken of een tegenvaller opvangen.
5. Veranderen: op een andere manier werken, nieuwe vaardigheden aanleren.

De rol van het menselijk geheugen

Natuurlijk speelt het geheugen een belangrijke rol bij het leerproces. Dit is met name bij het onthouden en toepassen van de geleerde stof.
Dr. Will Thalheimer, een bekend onderzoeker op het gebied van leren op de werkplek, meent dat het geheugen geen vervaldatum kent. Wel kunnen bepaalde factoren invloed hebben op het goed onthouden van kennis.
Hij noemt ondermeer dat de inhoud zinvol voor de studerende moet zijn. Bovendien is diens vòòrkennis en motivatie van groot belang.  Vergeet daarbij niet de toegankelijkheid of het gebruiksvriendelijk karakter van de te leren stof tijdens de werkzaamheden. Tenslotte is het snel kunnen naslaan van de kennis evident. 

Eenvoud als sleutelwoord

Je kunt stellen dat de methodiek van “microlearning “ eenvoudig moet zijn. De samensteller van de leerstof dient zich voor ogen te houden dat het rendement van het geleerde dient te staan als een huis. Dat betekent dat de microlearning van het begin tot het einde doordacht moet zijn. Geen wonder dat het maken van goede microlearnings meer tijd kost als het leren met microlearnings!

Meer weten over hoe dit werkt in de praktijk van de experts op het gebied van microlearning ontwikkeling? Kijk dan hier voor de cases van Let’s Learn!

Gratis whitepaper
'De vijf voordelen van microlearning'

Toestemming Gegevensgebruik

De informatie die je hier invult wordt door Let’s Learn! gebruikt om je het whitepaper en vijf aanvullende artikelen te sturen.

Mail mij ook één à twee keer per kwartaal met informatie over Let's Learn! 

 

 

 

Je kunt je altijd uitschrijven of jouw gegevens laten wijzigen. De informatie daarvoor vind je onderaan elk mailtje. Bijvoorbeeld de unsubscribe-link of het adres voor direct contact info@lets-learn.nl. Ons volledige Privacy Statement staat op de site. We gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken ze uitsluitend voor onze eigen activiteiten.

Door hieronder te klikken verklaar je je ermee akkoord dat we jouw gegevens behandelen conform ons statement.

 

We gebruiken SendInBlue als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan SendInBlue voor verwerking in overeenstemming met het Privacvbeleid en de Voorwaarden van SendInBlue.

GRATIS

Share this post

Inspiratie over Microlearning

Ontvang onze nieuwsbrief eens in de twee maanden in je mailbox