serie microlearnings case

De Challenge van Viva! Zorggroep

Case: serie microlearnings over Persoonsgerichte zorg

Geschatte leestijd: 5 minuten

ViVa! Zorggroep is een aanbieder in Kennemerland van verpleeghuiszorg, wijkzorg, geriatrische revalidatie zorg, huishoudelijke zorg, dagbesteding, Jeugdgezondheidszorg en dienstverlening vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. In totaal zijn er 3600 medewerkers. Wij mochten voor hen een serie microlearnings maken.

Wens: versterk Persoonsgerichte zorg met serie mircorlearnings

ViVa! Zorggroep wil dat hun medewerkers haar cliënten goed kennen, zodat ze Persoonsgericht zorg kunnen bieden. Hierbij is het van belang om op de juiste manier om te gaan met veranderingen in het gedrag van de cliënt. Daarbij zijn onderwerpen als ‘Onbegrepen Gedrag’ en ‘de Wet zorg en dwang’ van belang. De wens is om met behulp van microlearnings de medewerkers actief over deze onderwerpen te laten leren. De serie microlearnings worden om die reden in de vorm van een challenge aangeboden over een periode van vijf weken.

Hoe heeft Let’s Learn! dit aangepakt?

Samen met de opdrachtgever en een aantal medewerkers, hebben we een ontwerp sessie gehad. Daarbij maakten we drie persona’s. Zo werd helder voor wie we de microlearnings gingen maken. Door te denken vanuit het perspectief van de persona’s, bepaalden we welke onderwerpen we gingen behandelen in de serie microlearnings. 

We kwamen er op uit dat het voor de uitwerking belangrijk is, dat: 

  • De Medewerker het gedrag van de cliënt signaleert.
  • De Medewerker de veranderingen in het gedrag van de cliënt bespreekt, hoe klein de veranderingen ook zijn. Want juist in het signaleren van kleine veranderingen zitten veel mogelijke aanknopingspunten.
  • De Medewerker het eigen gedrag kan aanpassen op de wens van de cliënt. 

We schreven scripts die hierbij passen en verbeterden de scripts samen met de medewerkers die bij de ontwerp sessie aanwezig waren. Hierna maakten we video-opnames. Bij de opnamedag waren ook de opdrachtgever en enkele medewerkers aanwezig. Hierdoor konden we tijdens de opnamedag de over te brengen inhoud nog beter op de wensen van ViVa! afstemmen.

Wat is er opgeleverd?

afbeelding uit serie microlearnings Viva Zorggroep

In totaal zijn er door Let’s Learn! 4 video’s en 1 infographic gemaakt en opgeleverd. Een mooie serie microlearnings. In twee video’s delen ervaren collega’s hun ervaringen. In de andere video’s worden situaties gespeeld waarbij je zelf ervaart wat de impact is van het inspelen op kleine veranderingen en wensen van de cliënt. Eén video is interactief, zodat je als medewerker zelf beslist hoe je reageert op de ontstane situatie. Je ziet vervolgens wat er gebeurt na je beslissing. In de infographic wordt het hele proces vanaf signaleren van de verandering tot het vastleggen ervan en het bespreken in je team weergegeven. De karakters uit de infographic zijn ook op belangrijke momenten in de video’s te zien.  

Om van de serie microlearnings ook echt een challenge te maken, is er een reeks van mailteksten geschreven. Ze worden gebruikt om eens per week aan de medewerkers te mailen om hen uit te dagen met het onderwerp aan de slag te gaan. In de mail staan meerdere opdrachten als ‘Bekijk de video’ en ‘Bespreek de situatie in je team’. En ‘Bedenk een case uit je eigen praktijk en breng die in tijdens de komende intervisiebijeenkomst’. Zodat de medewerkers over een periode van vijf weken elke week geactiveerd wordt.  

ViVa! heeft de microlearnings op het intranet en in de nieuwsbrieven gezet.

Evaluatie: reactie van klant

Reactie Antoinette Mostert – Fatels, projectleider en HRD adviseur bij Viva! Zorggroep: 

“De video’s zijn door Let’s Learn! professioneel opgezet en hebben de juiste boodschap gekregen. Het was leuk dat we daar onze eigen ViVa! Medewerkers voor konden inzetten, waardoor het veel herkenning geeft. In de ontwerpfase gaf Helma ons goede tips en sturing en we hebben regelmatig overleg gehad. Hierdoor is er mooie serie Microlearnings ontstaan, waar we heel blij mee zijn. 

In onze maand van het persoonsgericht werken hebben we de Microlearnings bij onze zorgmedewerkers gelanceerd. Elke week mailden we hen een deel van de serie Microlearnings, inclusief kijk-, bespreek- en/of doe-opdracht. De video’s werden goed bekeken en er zijn mooie voorbeelden met elkaar gedeeld van wat persoonsgericht werken in de praktijk nu precies inhoudt. Men gaf aan het prettig te vinden om steeds een korte leerboodschap te ontvangen in plaats van een uitgebreide training of e-learning.  

Inmiddels zijn de 5 teams die voor de challenge de meeste reacties hebben ingezonden beloond met voor iedereen in het team het boek ‘Verpleeg thuis’ van Teun Toebes. Helaas hebben we geen inzicht in of en hoe de opdrachten binnen de teams uitgevoerd en besproken zijn. Wel merkten we dat extra aandacht voor de Microlearnings van de leidinggevende hierop van invloed is en dus een vereiste is.  

Vanuit het team Persoonsgericht werken zijn er in elk team ambassadeurs benoemd die het persoonsgericht werken een warm hart toedragen. Zij krijgen ook de beschikking over de Microlearnings, zodat zij daar waar nodig het onderwerp weer bespreekbaar kunnen maken in de teams. De serie Microlearnings willen we ook gaan gebruiken binnen het ontwikkeltraject voor Coördinerend verzorgenden intervisies. Tot slot zijn de Microlearnings op Intranet voor iedereen inzichtelijk gemaakt.  

Met dank aan Let’s Learn! voor de totstandkoming van deze mooie Microlearnings. Het was een plezier om met Helma samen te werken.” 

Geschreven door Helma van den Berg, microlearning expert Let’s Learn!
Afbeeldingen: Viva! Zorggroep

Leer meer!

Gratis whitepaper
'De vijf voordelen van microlearning'

Toestemming Gegevensgebruik

De informatie die je hier invult wordt door Let’s Learn! gebruikt om je het whitepaper en vijf aanvullende artikelen te sturen.

Mail mij ook één à twee keer per kwartaal met informatie over Let's Learn! 

 

 

 

Je kunt je altijd uitschrijven of jouw gegevens laten wijzigen. De informatie daarvoor vind je onderaan elk mailtje. Bijvoorbeeld de unsubscribe-link of het adres voor direct contact info@lets-learn.nl. Ons volledige Privacy Statement staat op de site. We gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken ze uitsluitend voor onze eigen activiteiten.

Door hieronder te klikken verklaar je je ermee akkoord dat we jouw gegevens behandelen conform ons statement.

 

We gebruiken SendInBlue als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan SendInBlue voor verwerking in overeenstemming met het Privacvbeleid en de Voorwaarden van SendInBlue.

GRATIS

Share this post

Inspiratie over Microlearning

Ontvang onze nieuwsbrief eens in de twee maanden in je mailbox