Ebbinghaus en microlearning

Weten en vergeten

Hermann Ebbinghaus was één van de eerste die snapte waarom leren lastig is en hoe snel we dingen weer vergeten. Hij onderzocht hoe lang we zaken onthouden die we geleerd hebben. Zijn werk en ook het werk van andere onderzoekers maken dat we vandaag de dag effectief kunnen leren. Daarom deze blog over weten en vergeten wat de basis vormt voor effectief leren met microlearning.

Terug in de tijd

De vragen die Ebbinghaus zichzelf stelde, zijn niet alleen van een eeuw geleden. Ze zijn vandaag de dag nog steeds van belang. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) was er al in zijn tijd mee bezig. En hij had impact, want hij is nog steeds niet vergeten. Ebbinghaus was pionier in het leerpsychologisch onderzoek. Hij was de ontdekker van de klassieke vergeetcurve. Hij vond het bewijs dat we niet alles ineens kunnen onthouden, ook al willen we dat. Daarmee was hij de eerste die hiervoor bewijs leverde in wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.

Ebbinghaus zijn ontdekking

Hij ontdekte dat nieuw aangeleerde dingen volledig gereproduceerd worden, direct nadat het voor het eerst wordt verteld. Maar hoe verder in de tijd, hoe minder het geleerde gereproduceerd kan worden. Als je de bevindingen afzet in een curve dan is duidelijk dat de curve afvlakt tot een constante.

Ebbinghaus testte het vergeten van informatie uit het menselijk werkgeheugen (niet uit het kortetermijngeheugen). Het vergeten verloopt eerst vrij snel, daarna vlakt het af. Er is nog wel impact te zien van wat je probeert te onthouden. Bij “zinloos” materiaal daalt de vergeetcurve veel dieper en sneller. Bij zinvolle, of emotioneel belangrijke informatie, blijft de curve hoger.

Uit het onderzoek van Ebbinghaus bleek ook dat er verschil is tussen personen. Bij sommige mensen verloopt de vergeetcurve gunstiger voor visueel materiaal, bij anderen voor auditief materiaal.

Toepassingen van de bevindingen van Ebbinghaus

De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek naar de vergeetcurve worden vandaag nog altijd toegepast om efficiënt te herinneren. Ze vormen de uitgangspunten voor microlearnings:

  • maak het materiaal zo zinvol mogelijk (eerst begrijpen, verbanden leggen, eventueel via ezelsbruggetje) dan pas inprenten
  • maak gebruik van “auditief” (luidop lezen) en “visueel” (schema, tekst) hulpmateriaal
  • plan herhaling van de leerstof kort na het eerste inprenten, spreid daarna de herhalingsbeurten steeds verder in de tijd (gespreide herhaling)
  • beter viermaal een kwartier inprenten (gespreid in de tijd), dan eenmaal een uur aan één stuk inprenten.

Herhaling voorkomt vergeten

Herhaling van lesstof blijkt de enige echte remedie te zijn tegen het vergeten. Onderzoeker Paul Pimsleur stelde vast dat je het beste kunt herhalen als de kans op het herinneren van de stof nog minimaal 60% is. Dit betekent dat de eerste herhaling al na één dag plaats vindt.

Ook stelde Pimsleur dat als bij de herhaling items goed zijn herinnerd, deze de keer daarna minder snel herhaald hoeven te worden. Hierdoor wordt uiteindelijk veel beter geleerd.

Algoritmes voor herhalen

Sebastian Leitner heeft als eerste een praktische toepassing ontwikkeld van de theorie van herhaling met steeds grotere tussenposen. Hij laat items die goed worden beantwoord minder vaak herhalen en items de fout worden beantwoord, vaker. Leitner heeft wetenschappelijk aangetoond dat stof sneller en duurzamer wordt opgenomen als de te leren stof in “behapbare” delen wordt geleerd. Als bijvoorbeeld honderd Spaanse woorden moeten worden geleerd kan dit het beste worden verdeeld in delen van steeds vijf woorden.

Het plaats- en tijdonafhankelijk leren en het slim herhalen van lesstof door de tijd heen, wordt in de wetenschap het ‘Leitner Systeem’ genoemd. Verschillende ontwikkelaars hebben het Leitner Systeem gedigitaliseerd en verbeterd. De technologie blijft het mechanisme verder perfectioneren. Daardoor zijn er vandaag de dag ook algoritmes beschikbaar die het leren met microlearnings ondersteunen.

Microlearning: de kracht van herhaling

Microlearnings worden gemaakt volgens de principes van Ebbinghaus. Daarnaast is al aangetoond dat ze het beste werken als ze via een algoritme aan de medewerkers worden aangeboden. Dit is echter geen must. Let’s Learn! kan je adviseren over hoe het beste microlearnings te maken die aansluiten bij goed herinneren. Daarnaast kan zij ook adviseren over hoe microlearning te implementeren. De tools die je al beschikbaar hebt zijn daarvoor zoveel mogelijk het uitgangspunt.

Geschreven door Helma van den Berg, microlearning expert Let’s Learn!

Gebruikte bronnen:
Wikipedia over Herman Ebbinghaus
Sebastian Leitner
Paul Pimsleur

 

 

Gratis whitepaper
'De vijf voordelen van microlearning'

Toestemming Gegevensgebruik

De informatie die je hier invult wordt door Let’s Learn! gebruikt om je het whitepaper en vijf aanvullende artikelen te sturen.

Mail mij ook één à twee keer per kwartaal met informatie over Let's Learn! 

 

 

 

Je kunt je altijd uitschrijven of jouw gegevens laten wijzigen. De informatie daarvoor vind je onderaan elk mailtje. Bijvoorbeeld de unsubscribe-link of het adres voor direct contact info@lets-learn.nl. Ons volledige Privacy Statement staat op de site. We gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken ze uitsluitend voor onze eigen activiteiten.

Door hieronder te klikken verklaar je je ermee akkoord dat we jouw gegevens behandelen conform ons statement.

 

We gebruiken SendInBlue als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan SendInBlue voor verwerking in overeenstemming met het Privacvbeleid en de Voorwaarden van SendInBlue.

GRATIS

Share this post

Inspiratie over Microlearning

Ontvang onze nieuwsbrief eens in de twee maanden in je mailbox