pilot FLOT en TRION microlearning

Pilot Microlearning als ondersteuning van onderwijs en stage

In de afgelopen maanden hebben we vanuit Let’s Learn! meegewerkt aan een pilot en onderzoek voor Fontys Leraren Opleiding Tilburg (FLOT) en opleidingsschool TRION. Hieronder is een deel van het verslag te lezen waaruit de belangrijkste resultaten blijken. Onder het artikel is de donwloadlink naar het hele verslag geplaatst.

Pilot HBO Lerarenopleiding Fontys Lerarenopleiding en Opleidingsschool Trion

In het schooljaar 2020 zijn we met een groep van 12 mensen van start gegaan om ons te verdiepen in microlearnings. De groep bestond uit mensen die zich allemaal bezig hielden met het opleiden en begeleiden van toekomstige docenten van de lerarenopleiding van FLOT (Fontys Leraren Opleiding Tilburg) binnen de opleidingsschool TRION. Vanuit eigen specifieke expertise en belangstelling is gewerkt in groepjes van 2 a 3 personen. Bewust is er gekozen voor verschillende vormen van microlearnings. Na realisatie van de microlearnings zijn deze verspreid onder docenten van de lerarenopleiding, het werkveld, studenten en stagebegeleiders. Belangstellenden konden zich aanmelden waarna gedurende tien werkdagen de microlearnings één voor één per mail werden toegezonden. Tegelijk met de microlearning is een enquête toegezonden. Ook na afloop werd een nieuwe enquête verstuurd met meer overkoepelende vragen.

Enquêtes

In totaal hebben ruim 60 mensen de microlearnings ontvangen. De enquête over de specifieke microlearnings is 45 keer ingevuld. Een tweede enquête gericht op wensen voor de toekomst is 16 keer ingevuld.

Uiteindelijk zijn er 10 microlearnings ontwikkeld in de pilot in de vorm van infographic, animatie, video, podcast en interview. Onderwerpen zijn: meertaligheid (2x), formatief evalueren, oplossingsgericht begeleiden (2x), groepsdynamica (2x), diversiteit, pedagogisch differentiëren (2x).

Realisatie/ resultaten

Over het geheel genomen scoorden de microlearnings heel hoog, zowel inhoudelijk als op vormgeving. De microlearnings die de maximale score behaalden waren:

  • Een animatie over formatief evalueren
  • Een podcast positieve groepsvorming
  • Een animatie oplossingsgericht begeleiden
  • En een infographic meertaligheid

Er waren twee microlearnings over meertaligheid. Beiden scoorden zowel heel hoog als een enkele keer erg laag. Mogelijkerwijs komt dit door de onbekendheid van het onderwerp waardoor mensen soms niet de relevantie ervan hebben begrepen.

In de tweede enquête hebben we gericht gevraagd naar mogelijke onderwerpen voor de toekomst bij een eventuele doorontwikkeling. Ook hebben we gekeken welke vorm het meest werd gewaardeerd en hoe de verspreiding moet plaatsvinden. Onderwerpen voor de toekomst die het meest genoemd zijn: groepsdynamica, klassenmanagement, ontwikkelingspsychologie, formuleren van SMART leerdoelen, differentiëren en vakdidactiek.

Verspreiding

Wat betreft de verspreiding valt op dat er weinig tot geen belangstelling is om gedurende langere tijd elke dag een microlearning te ontvangen. Wel gedurende kortere tijd over een onderwerp of ter ondersteuning van de stage. Daar was de mogelijkheid om te kiezen voor een soort stage begeleidend traject: op maandag een inhoudelijk onderwerp rondom je aanpak in je stage, waarna op dinsdag een microlearning ter voorbereiding en implementatie in je les en op vrijdag een microlearning om er gericht op te reflecteren en je verder erin te verdiepen. Deze vorm scoorde heel hoog en lijkt veel te bieden te hebben in de stagebegeleiding en de koppeling van theorie en praktijk.

Conclusies

Zonder uitzondering hebben mensen heel enthousiast aan de realisatie van microlearnings gewerkt en lijkt het echt van meerwaarde te kunnen zijn voor de toekomst om als (aanvullend) lesmateriaal in te zetten. Mensen worden enthousiast van de verfrissende korte informatieve fragmenten om deze te beluisteren of te bekijken. Voor komend studiejaar kunnen deze bestaande microlearnings actief gebruikt worden voor derdejaars studenten. Ze kunnen tijdens hun stage aan de slag met de opdrachten voor ‘oog voor elke leerling’. Vierdejaars studenten kunnen het inzetten bij het onderzoek van hun onderwijs pedagogisch handelen. Dit geldt zowel voor FLOT als voor TRION studenten.

Naast het ‘hergebruiken’ van deze microlearnings is het goed om te kijken naar andere gebieden en onderwerpen om te ontwikkelen. In de resultaten van de enquêtes is unaniem aangegeven dat rondom stagebegeleiding de inzet van microlearnings zeer gewenst is. In de vorm van een podcast is dit ook ‘low budget’ te realiseren. Het werkveld zou er ook flink door geholpen kunnen worden bij de begeleiding van de stage.

Wat aandacht moet krijgen in een volgende pilot is het moment en de manier van verspreiding. In een grote databank waar iedereen bij kan, lijkt de informatie te verzanden in de hoeveelheid die er is. Echter elke dag een microlearning in je mailbox verliest ook zijn ‘trigger’ functie. Juist enkele learnings ontvangen ‘just in time’ maakt het effectief. Canvas lijkt daar wel mogelijkheden in te bieden. Komende tijd willen we dit verder uitzoeken.

Astrid Oomens: a.oomens@fontys.nl (FLOT)
Saskia Heunks: sheunks@stedelijkcollege.nl (opleidingsschool TRION)
Helma van den Berg: Helma@lets-learn.nl

Meer lezen over andere cases waar Let’s Learn! aan gewerkt heeft? Klik dan hier.

Gratis whitepaper
'De vijf voordelen van microlearning'

Toestemming Gegevensgebruik

De informatie die je hier invult wordt door Let’s Learn! gebruikt om je het whitepaper en vijf aanvullende artikelen te sturen.

Mail mij ook één à twee keer per kwartaal met informatie over Let's Learn! 

 

 

 

Je kunt je altijd uitschrijven of jouw gegevens laten wijzigen. De informatie daarvoor vind je onderaan elk mailtje. Bijvoorbeeld de unsubscribe-link of het adres voor direct contact info@lets-learn.nl. Ons volledige Privacy Statement staat op de site. We gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken ze uitsluitend voor onze eigen activiteiten.

Door hieronder te klikken verklaar je je ermee akkoord dat we jouw gegevens behandelen conform ons statement.

 

We gebruiken SendInBlue als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan SendInBlue voor verwerking in overeenstemming met het Privacvbeleid en de Voorwaarden van SendInBlue.

GRATIS

Share this post

Inspiratie over Microlearning

Ontvang onze nieuwsbrief eens in de twee maanden in je mailbox