vormen van microlearning

Interactief scenario

Demo van 2 interactieve scenario’s

Voeg je koptekst hier toe

Interactieve scenario's

Interactieve scenario’s geven de mogelijkheid om het scenario te doorlopen gebaseerd op de keuzes die de gebruiker maakt. Dit vergroot de interactie en daarmee ook het leereffect.

Kwis demo Gamification