beperk half waarde tijd van leren

Beperk de half waarde tijd van leren

Estimated reading time: 5 minuten

Helaas is en blijft het een Utopie om te denken dat aangeboden leerstof voor de volle 100% beklijft als de lesstof doorlopen is. Als L&D-er of HR medewerker weet je dit als geen ander. Er is immers zoiets als ‘de half waarde tijd van leren’. Nieuw opgedane kennis verdwijnt al gauw naar de achtergrond. En hoe verder je van het leermoment af komt, hoe moeilijker het is om het geleerde op te halen. Zoals Ebbinghaus met zijn vergeetcurve al vroeg aantoonde: de snelheid waarmee wij dingen vergeten is een natuurlijk gegeven. En toch… Wat als we de half waarde tijd van leren kunnen vertragen of beperken? 

Helemaal voorkomen dat opgedane kennis in de loop der tijd verloren gaat, daar ontkom je niet aan. Maar er zijn wel degelijk manieren om de half waarde tijd van leren te verlengen. Factoren als de manier en het moment waarop je nieuwe kennis aanbiedt spelen namelijk een belangrijke rol bij het onthouden. Net als de leeromgeving. Om de half waarde tijd van leren positief te beïnvloeden, kun je als ontwikkelaar en aanbieder van lesstof aan verschillende knoppen draaien: die voor directe impact en die voor succes op de lange termijn.

Aanbevolen strategieën voor directe impact op de half waarde tijd van leren

1. Gespreid Leren 
Misschien een inkoppertje, maar door gespreid leren toe te passen en daarbij eerdere lesstof met tussenpozen te herhalen, wordt lesstof beter opgenomen en kan deze langere tijd beter opgehaald worden. 

2. Actief Leren 
Door actief leren onderdeel te laten uitmaken van de lesstof, bevorder je een diepere verwerking van de informatie. Case studies en scenario’s, discussies en peer teaching: het zorgt dat lerenden actief met de lesstof aan de slag gaan. 

3.  Praktijktoepassing 
Om informatie te consolideren en relevanter te maken, werkt het om nieuw geleerde kennis in de praktijk te laten toepassen. On the job training of het tussendoor aanbieden van projecten en opdrachten in de praktijk  werkt om zaken beter te onthouden. 

4. Feedback & evaluatie 
Onderschat het belang van feedback en evaluatie niet: het helpt lerenden om hun kennis te versterken en mogelijke hiaten te identificeren. Zorg daarom voor directe en constructieve feedback en gebruik korte quizzes en testjes om kennis te evalueren en te herhalen wat eerder geleerd is. 

Aanvullende strategieën voor langdurig succes

Naarmate je organisatie vertrouwd raakt met de basisstrategieën, kunnen de volgende aanvullingen de effectiviteit verder vergroten: 

5. Gebruik van technologieën 
Moderne technologie kan de effectiviteit van leerinterventies aanzienlijk verbeteren. Binnen een LMS (Learn Management Systeem) kun je herhaling van stof en het aanbieden van assessments bijvoorbeeld automatiseren. Daarnaast komen er steeds meer adaptieve leertechnologieën en –mogelijkheden die zorgen dat leersystemen zich aanpassen aan de leerbehoeften van de gebruiker en gepersonaliseerde herhaling aanbieden. 

6. Variatie in leerstrategieën 
Verandering van spijs doet eten. Maar dat geldt ook bij leren: het gebruik van diverse leermethoden kan helpen om informatie op verschillende manieren te verankeren. Gebruik binnen de leerstof daarom een mix van tekst, audio, video en interactieve elementen. En pas daar waar mogelijk simulaties en gamification toe. Zo’n spelelement maakt het leren leuker en effectiever. 

7. Sociale leeromgeving 
Leren in een sociale context kan de motivatie en betrokkenheid vergroten. Je kunt hierop inspelen door ‘mentorship’ en ‘peer learning’ te introduceren. Of door leercommunnities te faciliteren, waar kennis gedeeld en besproken wordt.   

8. Continue leerproces 
Creëer een cultuur van continu leren binnen de organisatie door voortdurende ontwikkeling aan te moedigen. Implementeer dit in het beleid en laat leidinggevenden deze leercultuur uitdragen. Maak het leren gemakkelijk toegankelijke, met flexibele mogelijkheden die aansluiten op de verschillende leerstijlen en schema’s. Op deze manier wordt leren een vanzelfsprekendheid. 

Half waarde tijd leren beperken: I’ts all in the mix!

Als je binnen je organisatie de half waarde tijd van leren wilt beperken, dan heb je dus aardig wat knoppen om aan te draaien. Het zijn acht mogelijkheden om te zorgen voor duurzame kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling. Veel ervan worden al toegepast: microlearning maakt bijvoorbeeld dankbaar gebruik van deze strategieën. En dat is dus niet voor niks. Sta je nog aan het begin van de reis, dan is het goed om je te realiseren dat je niet alle acht strategieën tegelijk hoeft toe te passen. It’s all in the mix! Kies die elementen die in eerste instantie het snelste resultaat bieden en pik daar weer dat uit wat het beste bij de leerdoelstellingen en doelgroep past. Zijn de eerste stappen gezet en ingeburgerd? Dan kun je je richten op die strategieën die op de langere duur de half waarde tijd beperken. Wie weet spreken we dan in een volgend decenium over een langere waarde tijd van leren omdat het geleerde langer beklijft. Of is dat echt een Utopie?  

Geschreven door Olga Helmer, communicatiespecialist Let’s Learn!

Leer meer!

– Waarom afwisseling voor iedereen het leren verbetert, lees je in het artikel ‘Verandering van spijs… doet leren!’
– We interviewden Ilona Boomsma over het verhogen van de retentie bij leren. Haar oplossing? ‘Zet hefbomen en AI in’

Gratis whitepaper
'De vijf voordelen van microlearning'

Toestemming Gegevensgebruik

De informatie die je hier invult wordt door Let’s Learn! gebruikt om je het whitepaper en vijf aanvullende artikelen te sturen.

Mail mij ook één à twee keer per kwartaal met informatie over Let's Learn! 

 

 

 

Je kunt je altijd uitschrijven of jouw gegevens laten wijzigen. De informatie daarvoor vind je onderaan elk mailtje. Bijvoorbeeld de unsubscribe-link of het adres voor direct contact info@lets-learn.nl. Ons volledige Privacy Statement staat op de site. We gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken ze uitsluitend voor onze eigen activiteiten.

Door hieronder te klikken verklaar je je ermee akkoord dat we jouw gegevens behandelen conform ons statement.

 

We gebruiken SendInBlue als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken en dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan SendInBlue voor verwerking in overeenstemming met het Privacvbeleid en de Voorwaarden van SendInBlue.

GRATIS

Share this post

Inspiratie over Microlearning

Ontvang onze nieuwsbrief eens in de twee maanden in je mailbox