Arbeidsrecht

Let’s Learn! brengt arbeidsrecht kennis

Loop je er tegenaan dat je niet altijd direct je collega’s kunt uitleggen hoe het precies zit met de ontslagregels? Ben je het zat om de vraag bij de koffiemachine niet direct te kunnen beantwoorden? Of dat je niet weet wat er moet gebeuren bij een zieke collega?

Lees dan verder over de kennis die beschikbaar is via de microlearnings Koffie met Irma, advocaat arbeidsrecht.

Arbeidsrecht opfrissen met Let's Learn!

Onze specialist

Irma van der Vorst

Mr Irma van der Vorst is al ruim 25 jaar werkzaam als advocaat Arbeidsrecht en HR. Momenteel  is ze partner bij Advocaten Van Oranje in Amsterdam. Van der Vorst geeft daarnaast les aan de Erasmus Academie in Rotterdam in het vak arbeidsrecht voor post academisch onderwijs.

Jaren ervaring
Behandelde zaken
Studenten begeleid

Arbeidsrecht
Let's Learn!

Ons pakket microlearnings arbeidsrecht

coffee2-150x

Wet
Werk en Zekerheid

Achtergrond
Kernpunten WWZ
Oude ontslagrecht
Kantonrechtersformule
De ontslaggronden
Procedure UWV
Opzegtermijn bij einde ao
Procedure kantonrechter
De billijke vergoeding
Transitievergoeding
Opleidingskosten en transitievergoeding
Hoogte transitievergoeding
Transitievergoeding ouder dan 50 jaar
Maximale transitievergoeding
Vaststellingsovereenkomst
Bedenktijd vaststellingsovereenkomst
Vragen
Evaluatie wet anno 2017

coffee3-150x

Wet
Verbetering Poortwachter

Achtergrond
Proces na 2 jaar ziekte
Betrokken Partijen
Eerste 6 weken
Probleemanalyse
Week 8
Plan van aanpak
Passende arbeid
Week 42
Week 52
Week 88
Tweede spoor reïntegratie
Belangrijk bij reïntegratie
Plichten werkgever
Plichten werknemer
Sancties
Opschorten loonbetaling
Deskundigenoordeel
UWV oordeel
Bekortingsverzoek
vragen

coffee4-150x

Wet
Flexibel Werken

Wet Aanpassing arbeidsduur
Achtergrond
Voorwaarden
Inhoud verzoek
Aantal verzoeken
Verplichtingen werkgever
Beslissing werkgever1
Beslissing werkgever 2
Zwaarwegende bedrijfsbelangen
Casus 1
Casus 2
Casus 3
Casus 4
Afwijkingen per cao
Voor elke werkgever?
Waarom is de wet nodig?
Vragen

Volledig pakket

Arbeidsrecht
120
00
excl. btw
  • Toegang tot alle titels
  • Gedurende 1 jaar
  • Eindigt automatisch

Onze website is responsive, dat betekent dat je zowel op de computer, laptop, tablet of mobiel gebruik kan maken van de microlearings. Daarbij is het wel van belang dat je beschikt over een internetverbinding (3G, 4G of WiFi).